Hlavní menu

Starobní důchododce a sleva na dani 2014

STAROBNÍ DŮCHODCE A SLEVA NA DANI 2014

 

Dobrá zpráva pro všechny pracující důchodce je tu!

Nálezem Ústavního soudu z 4. 8. 2014 bylo rozhodnuto, že základní sleva na dani náleží všem pracujícím starobním důchodcům za období 2014, a to bez ohledu na to, zda k 1. 1. 2014 pobírali důchod.

 

Od kdy poprvé může být základní sleva uplatněna

Základní sleva na dani u starobního důchodce může být uplatněna poprvé již za období srpen 2014.

 

Co má starobní důchodce pro uplatnění základní slevy udělat

Podmínkou uplatnění základní slevy na dani je mít u zaměstnavatele podepsané Prohlášení poplatníka daně.

Jestliže jste při jeho podpisu zaškrtli, že základní slevu na rok 2014 neuplatňujete, pak musíte do Prohlášení poplatníka vyznačit změnu. Jedině tak může mzdová účetní slevu na dani uplatnit.

Pokud jste Prohlášení poplatníka daně vyplnil a zaškrtnul, že základní slevu pro rok 2014 uplatňujete, ale ta vám s ohledem na zákonné nařízení nemohla být přiznána, nemusíte v tuto chvíli činit žádné další kroky. Zaměstnavatel vám základní slevu na dani zohlední, a to poprvé již za měsíc srpen 2014, kdy byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů.

 

Zaměstnanci náleží základní sleva na dani za celý rok 2014

V případě, že starobní důchodce podepsal Prohlášení poplatníka daně na zdaňovací období 2014 a uplatnil základní slevu na dani, požádá zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daní za 2014 nejpozději do 15. února 2015 – základní sleva bude uplatněna a zaměstnanci vrácena formou přeplatku z ročního zúčtování.

 

A co základní sleva na dani za rok 2013

Bohužel, nárok na zpětné uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2013 není, a to ani podáním si dodatečného daňového přiznání.

 

Autor: Hana Kolmanová; 29. 8. 2014