Hlavní menu

Novinky

Pozvánka na řádnou valnou hromadu_2016


Starobní důchododce a sleva na dani 2014

STAROBNÍ DŮCHODCE A SLEVA NA DANI 2014   Dobrá zpráva pro všechny pracující důchodce je tu! Nálezem Ústavního soudu z 4. 8. 2014 bylo rozhodnuto, že základní sleva na dani náleží všem pracujícím starobním důchodcům za období 2014, a to bez ohledu na to, zda k 1. 1. 2014 pobírali důchod.   Od kdy poprvé […]


Nezmeškejte čas stanovený úpravám smluv o výkonu funkce

Přechodná ustanovení Zákona o obchodních korporacích stanovila lhůtu, ve které se musí uzpůsobit stávající smlouvy o výkonu funkce a o odměně za vykonávanou funkci nové právní úpravě nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona o obchodních korporacích, tj. do 30.6.2014. Pokud se tak nestane, platí, že výkon funkce je bezplatný.   Smlouva o […]


Kontaktní formulář

Na našich stránkách naleznete Kontaktní formulář,  po jehož vyplnění Vám budeme schopni nacenit účetní služby šité přímo Vám na míru. Poslední dobou se nám množí vyplněné formuláře bez uvedených KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ tazatele. Dbejte prosím na jejich vyplnění, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat s nabídkou. Pokud jsme na nějakou poptávku neodpověděli, je to z důvodu chybějícího kontaktu. Vyplňte […]


Máme nový web!

Jak na Nový rok, tak po celý rok. Rozhodli jsme se ještě více přiblížit vám, našim klientům, a spustili jsme nový, přehlednější web se spoustou informací.


Odpovědnost za škodu způsobenou chybně vedeným účetnictvím

Správně vedené účetnictví je pro firmu nesmírně důležitou záležitostí.


Zastihla nás povodeň a nemůžeme chodit do práce. Co můžeme čekat od zaměstnavatele, jaké máme možnosti?

I na tyto nelehké situace zákon pamatuje a podporuje zaměstnance i zaměstnavatele.


Změny pro OSVČ v roce 2013

Zálohy na pojištění osob samostatně výdělečně činných od 1.1.2013


Změny v zákoně o dani z převodu nemovitosti

Změna sazby daně z převodu nemovitosti z původních 3% na 4%.


Novela zákona o DPH platná od 1.1.2013

S účinností od 1.1.2013 byl změněn zákon o DPH prostřednictvím dvou novel.